فصل دوم - قسمت ششم - همراه با سحر محمدی

فصل دوم - قسمت ششم - همراه با سحر محمدی
اولین باری که یه نفر رو دیدم که با بچه کوچیک رفته توی طبیعت و داره طبی...